Ngày 10/2/2019 Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường MN Hoa Sữa gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi năm 2019